Tuesday, 11 October 2011

Kojagiri pournima poojan

समुद्र मंथनाच्या वेळी क्षीरसागरातून देवी महालक्ष्मी, चंद्र व पांढरा शुभ्र ऐरावत बाहेर आले. कोजागिरी पौर्णिमेस या तीन देवतांचे पूजन करतात. 

Wednesday, 5 October 2011

navratriअष्टमी  आरती
या सखयानो  या ग या या | घागर आपण घुमवू या |
करवीरवासिनीहीं संध्या समयी  ती |पदतले नुपुरे ती  मंगलरव करिती|
आली सदनी  आदिमाया   हो ऽ| कुरवंडी तिज  ओवाळू  या ||
पहिल्या प्रहराला  दिसते  सुकुमारी  | दुसर्या  प्रहराला नटली   नववधूही |
विश्वाला  खेळविते  हो ऽ| साज  लेवुनी   सौभाग्याचा  ||
तिसर्या    प्रहराला शत्रू    थरथरला   | घागर घेवूनी मर्दी दैत्याला |
विश्वाला  खेळविते  हो ऽ| साज लेवुनी सोभाग्याचा ||